• Main

  Welke themas en hoe werkt het?

  De andere grote thema’s van dit jaar zijn het behoud van de biodiversiteit in de landbouw (met bijzondere aandacht voor biobrandstoffen), de biodiversiteit van bossen, binnenwateren, zee- en kustgebieden en ook beschermde gebieden. De impact van klimaatverandering op de biodiversiteit zal ook in detail worden besproken tijdens COP 10. Ten slotte zullen ook de biodiversiteit en armoedebestrijding worden besproken. Hoe werkt COP 10?Voordat de COP 10 van start ging, organiseerde het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie (momenteel België) de coördinatie met alle andere lidstaten om een ​​gemeenschappelijk Europees standpunt over elk onderwerp te ontwikkelen. De andere partijen hebben hun standpunten zowel op nationaal als regionaal niveau voorbereid.…

 • Main

  Wat zijn de doelstellingen van de Europese Unie tijdens COP 10

  De Europese Unie had een ambitieus doel: eind 2010 het verlies aan biodiversiteit binnen haar grenzen stoppen. Aangezien nu blijkt dat deze doelstelling niet is gehaald, ziet Europa op de langere termijn: “De biodiversiteit van de Europese Unie en de ecosysteemdiensten die zij levert – haar natuurlijk kapitaal – zullen tegen 2050 hersteld, beschermd en belast moeten worden vanwege de intrinsieke waarde van biodiversiteit en haar essentiële bijdrage aan menselijk welzijn en economische welvaart, en om te ontsnappen aan de catastrofale veranderingen als gevolg van het verlies van biodiversiteit. “ Om deze visie te verwezenlijken, zal een van de hoofddoelen zijn “om uiterlijk in 2020 het verlies aan biodiversiteit en…

 • Main

  Wat is COP 10 en wie neemt eraan deel?

  Het Verdrag inzake biologische diversiteit (CBD) is een internationale overeenkomst die is aangenomen tijdens de Earth Summit in Rio de Janeiro in 1992. Het heeft drie hoofddoelstellingen: behoud van biologische diversiteit duurzaam gebruik van de componenten de eerlijke en billijke verdeling van de voordelen die voortvloeien uit de exploitatie van genetische rijkdommen. COP staat voor “Conferentie van de partijen”, het is het bestuursorgaan van het Verdrag inzake biologische diversiteit. Deze partijen zijn de 192 landen en de Europese Unie, alle ondertekenaars van het verdrag, wat de term “partijen” verklaart. De Conferentie van de partijen komt om de twee jaar bijeen om te onderhandelen over concreet beleid voor het Verdrag inzake…

 • Main

  Wat zijn de vijf grootste bedreigingen voor de biodiversiteit?

  Het is vaak het verlies van grote zoogdiersoorten dat de meeste aandacht trekt: we worden diep getroffen door het verdwijnen van charismatische dieren zoals de panda, de tijger, de olifant of de neushoorn, maar we zijn minder bewust van de even snelle verdwijning van meer discrete organismen. Momenteel worden zowel soorten als de habitats die hen ondersteunen bedreigd of met uitsterven bedreigd. Waarom? Dit zijn de 5 belangrijkste redenen: Verlies en vernietiging van habitats is vaak een direct gevolg van menselijke activiteiten als gevolg van een hoge bevolkingsgroei. Terwijl we bossen verwijderen, mijnen graven, steden of wegennetwerken bouwen, vernietigen we habitats. Wanneer deze afnemen, is de beschikbaarheid van onderdak en…

 • Main

  Wat is biodiversiteit en waarom moeten we die behouden?

  De term “biodiversiteit” is een afkorting voor “biodiversiteit”. Het verwijst niet alleen naar de verscheidenheid aan leven die op aarde te vinden is (planten, dieren, schimmels, micro-organismen), maar ook naar de gemeenschappen die al deze soorten vormen en de habitats waarin ze leven. Biodiversiteit is niet alleen de som van alle ecosystemen, soorten en genetische hulpbronnen. Het vertegenwoordigt eerder variabiliteit binnen en tussen soorten. We kunnen “biologische diversiteit” onderscheiden van de uitdrukking “biologische hulpbronnen”, die verwijst naar de componenten (levend en niet-levend) van ecosystemen. Biologische hulpbronnen zijn echte entiteiten (een bepaalde vogelsoort, een verscheidenheid aan granen die in een veld groeien, een eik, enz.), Terwijl biologische diversiteit eerder een kenmerk…

 • Main

  COP 10 loopt goed af

  COP 10 loopt goed af: pakket biodiversiteit goedgekeurd! Opmerkingen: 3 29/10/2010 – Evi Desender De COP 10 zal de geschiedenis ingaan als keerpunt in het bestaan ​​van het Verdrag inzake biologische diversiteit. Vanavond, na eindeloze discussies, werd het protocol inzake toegang en verdeling van voordelen door de verdragspartijen aangenomen op de COP 10 in Nagoya. Een akkoord over deze kwestie was voor veel partijen van cruciaal belang om de COP 10 te laten slagen. Het succesvolle resultaat van deze conferentie is een verademing voor alle deelnemers. Aan het begin van de afsluitende plenaire vergadering, waarin alle voorbereide documenten officieel worden aangenomen, bestond er geen algemene consensus over de uitkomst van…