Main

COP 10 loopt goed af


COP 10 loopt goed af: pakket biodiversiteit goedgekeurd! Opmerkingen: 3 29/10/2010 – Evi Desender De COP 10 zal de geschiedenis ingaan als keerpunt in het bestaan ​​van het Verdrag inzake biologische diversiteit. Vanavond, na eindeloze discussies, werd het protocol inzake toegang en verdeling van voordelen door de verdragspartijen aangenomen op de COP 10 in Nagoya. Een akkoord over deze kwestie was voor veel partijen van cruciaal belang om de COP 10 te laten slagen. Het succesvolle resultaat van deze conferentie is een verademing voor alle deelnemers. Aan het begin van de afsluitende plenaire vergadering, waarin alle voorbereide documenten officieel worden aangenomen, bestond er geen algemene consensus over de uitkomst van deze COP. 40 van de 43 kwesties waren al overeengekomen, maar de overige drie konden de adoptie van de andere nog in gevaar brengen. Het waren vooral deze drie delicate kwesties, namelijk toegang en verdeling van voordelen, het strategisch plan 2011-2020 en de strategie voor het mobiliseren van hulpbronnen, die lange en gecompliceerde onderhandelingen hebben opgeleverd. Bovendien waren de drie kwesties vanaf het begin onderling afhankelijk. Verschillende partijen hebben aangedrongen op de goedkeuring van een ‘pakketdeal’: zonder protocol geen strategisch plan of financiële middelen om dit plan uit te voeren. Het was pas laat vanavond dat de partijen eindelijk een compromis konden vinden. Zowel het ABS-protocol als het strategisch plan bleken minder ambitieus dan oorspronkelijk was voorzien. Het voorstel van de EU om innovatieve manieren te vinden om de acties van het CBD te financieren, werd door een aantal partijen verworpen. Deze overeenkomst over de bescherming van de biodiversiteit geeft echter een belangrijk teken aan de wereld. Na de mislukking in Kopenhagen lijkt het in Nagoya gesloten pakketakkoord het vertrouwen in de Verenigde Naties te hebben hersteld.