Main

Wat is biodiversiteit en waarom moeten we die behouden?


De term “biodiversiteit” is een afkorting voor “biodiversiteit”. Het verwijst niet alleen naar de verscheidenheid aan leven die op aarde te vinden is (planten, dieren, schimmels, micro-organismen), maar ook naar de gemeenschappen die al deze soorten vormen en de habitats waarin ze leven. Biodiversiteit is niet alleen de som van alle ecosystemen, soorten en genetische hulpbronnen. Het vertegenwoordigt eerder variabiliteit binnen en tussen soorten. We kunnen “biologische diversiteit” onderscheiden van de uitdrukking “biologische hulpbronnen”, die verwijst naar de componenten (levend en niet-levend) van ecosystemen. Biologische hulpbronnen zijn echte entiteiten (een bepaalde vogelsoort, een verscheidenheid aan granen die in een veld groeien, een eik, enz.), Terwijl biologische diversiteit eerder een kenmerk van het leven is (de verscheidenheid aan vogelsoorten, de genetische variabiliteit van granen in de wereld, de soorten bossen, enz.). De natuurlijke omgeving biedt de basisvoorwaarden die essentieel zijn voor het leven op aarde, inclusief mannen. Dit is relatief intu├»tief: alle levende wezens moeten kunnen ademen, drinken en eten of zelfs onderdak zoeken, en alles wat nodig is om te overleven, is te vinden in de natuur.

Het aantal beschreven levensvormen bedraagt ongeveer 4 miljoen, maar aangezien de mens nog lang niet alle gebieden op aarde goed bestudeerd heeft zullen er waarschijnlijk nog veel meer vormen bestaan. Biologen schatten de totale hoeveelheid verschillende levensvormen op ongeveer 40 miljoen soorten.[3]