Main

Wat is COP 10 en wie neemt eraan deel?

Het Verdrag inzake biologische diversiteit (CBD) is een internationale overeenkomst die is aangenomen tijdens de Earth Summit in Rio de Janeiro in 1992. Het heeft drie hoofddoelstellingen:

  • behoud van biologische diversiteit
  • duurzaam gebruik van de componenten
  • de eerlijke en billijke verdeling van de voordelen die voortvloeien uit de exploitatie van genetische rijkdommen.

COP staat voor “Conferentie van de partijen”, het is het bestuursorgaan van het Verdrag inzake biologische diversiteit. Deze partijen zijn de 192 landen en de Europese Unie, alle ondertekenaars van het verdrag, wat de term “partijen” verklaart. De Conferentie van de partijen komt om de twee jaar bijeen om te onderhandelen over concreet beleid voor het Verdrag inzake biologische diversiteit. De tiende conferentie van de partijen vindt plaats van 18 tot 29 oktober 2010 in Aichi, Nagoya, Japan. De laatste COP (COP 9) werd twee jaar geleden gehouden in Bonn, Duitsland.

Bij COP 10 worden ongeveer 10.000 afgevaardigden verwacht. Onder hen zijn de partijen en hun officiële delegaties, en ook de “waarnemers”. Deze komen uit landen die geen partij zijn bij de COP (zoals de Verenigde Staten), internationale organisaties, NGO’s, vertegenwoordigers van inheemse volkeren, enz. De deelnemers aan de officiële delegaties van de partijen zijn meestal vertegenwoordigers van regeringen (administraties), onderzoekers en relatief weinig NGO’s.

België zal aanwezig zijn op COP 10 met een grote delegatie, aangezien het aan het eind van het jaar de Raad van de Europese Unie voorzit. 36 onderhandelaars van verschillende overheidsinstanties reizen naar Nagoya om de EU en de 27 lidstaten te vertegenwoordigen. De delegatie bestaat ook uit drie wetenschappelijke correspondenten, een logistiek team van 9 personen, een ministeriële delegatie van 16 personen en twee belanghebbenden. Dit alles brengt onze delegatie op 66 personen!