Main

Wat zijn de doelstellingen van de Europese Unie tijdens COP 10

De Europese Unie had een ambitieus doel: eind 2010 het verlies aan biodiversiteit binnen haar grenzen stoppen. Aangezien nu blijkt dat deze doelstelling niet is gehaald, ziet Europa op de langere termijn:

“De biodiversiteit van de Europese Unie en de ecosysteemdiensten die zij levert – haar natuurlijk kapitaal – zullen tegen 2050 hersteld, beschermd en belast moeten worden vanwege de intrinsieke waarde van biodiversiteit en haar essentiële bijdrage aan menselijk welzijn en economische welvaart, en om te ontsnappen aan de catastrofale veranderingen als gevolg van het verlies van biodiversiteit. “

Om deze visie te verwezenlijken, zal een van de hoofddoelen zijn “om uiterlijk in 2020 het verlies aan biodiversiteit en de achteruitgang van ecosysteemdiensten in de EU te stoppen, deze voor zover mogelijk te herstellen en ook om ‘EU-bijdragen verhogen om wereldwijd verlies aan biodiversiteit te voorkomen’.

In de tweede helft van 2010 is België voorzitter van de Raad van de Europese Unie. Tijdens de conferentie is zij de woordvoerder van de Europese Unie en haar 27 lidstaten. Maar het coördineerde ook, ruim voor de start van COP 10, de standpunten van de verschillende lidstaten over de in Nagoya besproken kwesties. Het moest daarom voor elk dossier een neutraal standpunt opstellen, waardoor een compromis tussen alle leden van de EU mogelijk was. Vervolgens integreerde het de reacties van alle lidstaten om tot een gecoördineerd Europees voorstel te komen. Het is dit voorstel dat België als neutrale partij zal presenteren op COP 10. We spelen dit jaar dan ook een zeer belangrijke rol!