Main

Wat zijn de vijf grootste bedreigingen voor de biodiversiteit?

Het is vaak het verlies van grote zoogdiersoorten dat de meeste aandacht trekt: we worden diep getroffen door het verdwijnen van charismatische dieren zoals de panda, de tijger, de olifant of de neushoorn, maar we zijn minder bewust van de even snelle verdwijning van meer discrete organismen.

Momenteel worden zowel soorten als de habitats die hen ondersteunen bedreigd of met uitsterven bedreigd. Waarom? Dit zijn de 5 belangrijkste redenen:

Verlies en vernietiging van habitats is vaak een direct gevolg van menselijke activiteiten als gevolg van een hoge bevolkingsgroei. Terwijl we bossen verwijderen, mijnen graven, steden of wegennetwerken bouwen, vernietigen we habitats. Wanneer deze afnemen, is de beschikbaarheid van onderdak en voedsel minder voor dieren in het wild. Er ontstaat concurrentie, niet alleen tussen de soorten die deze habitats delen, maar ook tussen deze soorten en de mens. Hoe minder individuen in een populatie, hoe moeilijker het is om een ​​of meer partners te vinden. Habitats splitsen zich op en lijken steeds meer op eilandjes. De dieren vinden het moeilijker om zich te voeden en worden soms geleid over paden vol valkuilen,

De introductie van vreemde soorten (exotisch of niet-inheems) kan hele ecosystemen destabiliseren en heeft een grote impact op inheemse populaties van planten of dieren. Vreemde soorten worden soms zeer invasief en beïnvloeden daarom inheemse soorten, hetzij door ze te verslinden, door ze te besmetten, door te oefenen of door ermee te reproduceren.

Vervuiling en besmetting, waarvan de mens de hoofdrol speelt (bijv. Zure regen, accidentele olielekkage, kernafval, overmatig gebruik van pesticiden), kan de biodiversiteit op alle niveaus aantasten.

Overexploitatie, of het nu gaat om jagen, vissen of oogsten van welke soort dan ook, van een soort of populatie kan tot de verdwijning ervan leiden. Veel van de natuurlijke hulpbronnen van de wereld verdwijnen sneller dan ze kunnen regenereren.

Klimaatverandering verandert de omgevingsomstandigheden. Deze klimaatveranderingen veranderen de ecosystemen die het leven ondersteunen. Bepaalde soorten en populaties kunnen verdwijnen als ze niet in staat zijn om naar nieuwe klimatologische omstandigheden te verhuizen of te bewegen, terwijl andere, zoals bepaalde microben of parasieten, waarschijnlijk zullen gedijen.