Main

Welke themas en hoe werkt het?

De andere grote thema’s van dit jaar zijn het behoud van de biodiversiteit in de landbouw (met bijzondere aandacht voor biobrandstoffen), de biodiversiteit van bossen, binnenwateren, zee- en kustgebieden en ook beschermde gebieden. De impact van klimaatverandering op de biodiversiteit zal ook in detail worden besproken tijdens COP 10. Ten slotte zullen ook de biodiversiteit en armoedebestrijding worden besproken.

Hoe werkt COP 10?
Voordat de COP 10 van start ging, organiseerde het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie (momenteel België) de coördinatie met alle andere lidstaten om een ​​gemeenschappelijk Europees standpunt over elk onderwerp te ontwikkelen. De andere partijen hebben hun standpunten zowel op nationaal als regionaal niveau voorbereid. Zo raadpleegt de groep Afrikaanse landen bijvoorbeeld alle delen van Afrika of verdedigt GRULAC de collectieve belangen van een groep landen in Midden- en Zuid-Amerika.